Krijimi i Fondit Sovran, Qeveria e Kosovës bën një hap para

Në përputhje me zotimin për themelimin e Fondit Sovran, sot Qeveria e Republikës së Kosovës ndërmori një hap shumë të rëndësishëm drejt realizimit të këtij qëllimi.

Në mbledhjen e sotme, Qeveria e Republikës së Kosovës miratoi propozim-vendimin për themelimin e Komisionit Ekzekutiv me qëllim të propozimit dhe hartimit të parimeve themelore, si parakusht për themelimin e Fondit Sovran të Republikës së Kosovës.

Në bazë të planit të Qeverisë, Fondi Sovran do t’i marrë nën pronësi asetet strategjike të Republikës së Kosovës dhe do ta ketë përgjegjësinë ekskluzive për investimet në rritjen e vlerës së Trepçës, KEK-ut, Telekomit dhe Postës.

SHARE