505 pacientë kanë kryer vizita specialistike gjatë 24 orët e fundit në Spitalin e Përgjithshëm në Pejë

24 nga këta pacientë janë pranuar për trajtim të mëtutjeshëm, 143 kanë marrë shërbime Radiologjike dhe 289 pacientë kanë kryer analiza.

14 operime janë kryer dje, lindën 2 djem dhe 2 vajza, ndërsa 42 pacientë të tjerë kanë kryer dializa dhe janë bërë 60 shërbimet fiziatrike.

24/7/365
Ne kujdesemi për ju!