Uzurpohet oborri i shkollës ” SHMU ” Ismet Rraci ” në Klinë.

Dje kan fillue ne brendesi të oborrit të shkollës me hap temele në një gjatësi prej afro 80 m.apo më shumë në abë jugore dhe perëndimore të oborrit te shkollës dhe hyrje ne brendësi nga temelu irrethues i oborrit per 6 m. Flitet se do te ndertohet një parking apo zgjerim i rrugës.
Kurse arsimtaret e kesaj shkolle kerkoj sqarime se qka po ndodhe aty ja një reagim i arsimtarit Rexhë Morina

Kjo është pamja në oborrin e SHMU ” Ismet Rraci ” në Klinë.

Dje ishte fillimi sot rifillimi ?
Ne mësimdhënësit nuk kemi informacion?

Ju logjikoni te nderuar uzorpues dhe ju perfitues !? Këto ishin dy pamjet e djeshit ndersa dy pamjet e sotit me ndryshe ?

5 apo 6 m në brendesi të oborrit shkollor ndersa gjatësia është mbi 80 m. !
Duam informim të plotë ?.

SHARE