Testi për Helicobacter Pylori, bëhët përmes frymëmarrjës në Poliklinikën MedicAL

19

Urea Breath Test për Helicobacter Pylori në Poliklinikën MedicAL.
Testi i cili përmes frymëmarrjës bënë detektimin e Helicobacter Pylorit në stomakun tuaj.
Mbi 95% saktësi në detektimin e bakteries së lukthit (H.Pylori)
Analiza bëhët për 15 minuta.
Pa gjak, pa dhembje, pa feces.
VETËM ME FRYMËMARRJE

Poliklinika Medic-AL