Procesi mësimor në shkollën Ismet Raci do të fillojë të hënën,

Njoftimin ka be te ditur Drejtoria e Arsimit z Arben Limanaj per mese facebooku

Postim i plot

DREJTORIA E ARSIMIT
04 NR.Zyrtarisht
Klinë, 13.09.2019

NJOFTIM

Njoftojmë prindërit, mësimdhënësit dhe nxënësit e SHFMU “Ismet Rraci” në Klinë se procesi mësimor në këtë shkollë do të fillojë të hënën, më 16 shtator 2019.

DKA-ja u uron nxënësve, prindërve dhe mësimdhënësve të kësaj shkolle fillim të mbarë të vitit shkollor 2019/2020.

D R EJ T O R I
Arben Limanaj

SHARE