Klinë.KEDS: Vendet ku do të ketë ndërprerje të rrymës të dielën

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

1.

Nga NS 110/10 [kV] Klina do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] Klinavci

Në SSH Zllakuqan nga ora 09:00 deri në ora 11:00

NS 10/0.4[kV] Pataqan l (kodi: 52000002021)

NS 10/0.4[kV] Zllakuqani lll (kodi: 52000002022)

NS 10/0.4[kV] Zllakuqan 1 e vjetra (kodi: 52000002025)

NS 10/0.4[kV] Kisha Katolike (kodi: 52000002026)

NS 10/0.4[kV] Radullovc 1 (kodi: 52000002027)

NS 10/0.4[kV] Zllakuqan 2 (kodi: 52000002028)

NS 10/0.4[kV] Ranoc l (kodi: 52000002029)

NS 10/0.4[kV] Ranoc II(kodi: 52000002030)

NS 10/0.4[kV] Europarku (kodi: 52000002035)

Vendet: Zllakuqani, Pataqani- një pjesë, Kisha Katolike, Radullovci, Ranoci dhe Europarku.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri, montimi AS 630(A) në TS Pataqan

SHARE