Katër persona ikin nga Qendra Rehabilituese e të Sëmurëve Psikiatrik në Shtime

Tre meshkuj dhe një femër janë larguar ditën e djeshme nga Enti Special në Shtime.

Pas vërejtjes nga stafi përkujdesës se katër persona nuk gjenden në objekt, Qendra Rehabilituese e të Sëmurëve Psikiatrik në Shtime, ka njoftuar menjëherë të gjitha njësitet policore.

Policia e Kosovës, është duke u merr me rastin.

SHARE